Airsoft Force Tracking

Historycznie Airsoft wywodzi się z programu szkolenia sił zbrojnych Japonii, dzięki czemu hobby to przybliża realia współczesnego pola walki. Chociaż środowisko airsoftowe jest podzielone odnośnie charakteru tego odwzorowania, to jednak wiele zjawisk i procesów jest zbliżonych do tych, które występują we wojskowości. Jednocześnie wielu wielbicieli tego hobby czerpie inspiracje z historii konfliktów, a także rozwoju techniki wojskowej, tworząc kolejne drużyny i imprezy airsoftowe, jak również wprowadzając nowe rozwiązania organizacyjne oraz techniczne.

Znakomitym przykładem tego ostatniego jest Airsoft Force Tracking (AFT), system zarządzania polem walki przeznaczony do zastosowań w rozgrywkach airsoftowych.
AFT został opracowany przez Seethersky Labs, a jako inspirację posłużył Blue Force Tracking – amerykański system GPS, który dostarcza informacji o położeniu własnych (tj. „niebieskich” w oznaczeniach NATO) oraz nieprzyjacielskich oddziałów. AFT został zrealizowany w postaci aplikacji mobilnej na urządzenia przenośne z systemem operacyjnym Android w wersji przynajmniej 2.1. Dzięki jego ogromnej popularności na rynku, fani Airsoftu dysponujący odpowiednimi smartfonami mogą za sprawą opisywanej aplikacji stworzyć system, który da im ogromne możliwości w prowadzeniu rozgrywek airsoftowych.

 Testy dynamiczne aplikacji "Airsoft Force Tracking" w warunkach polowych (źródło: www.nam.mil.pl)

Testy dynamiczne aplikacji „Airsoft Force Tracking” w warunkach polowych (źródło: www.nam.mil.pl)

Funkcjonalność
System, w skład którego wchodzą urządzenia przenośne z uruchomionymi aplikacjami AFT, daje jego użytkownikom szereg możliwości.

  • Pozycjonowanie – użytkownicy aplikacji otrzymują informację o położeniu pozostałych uczestników systemu, jednocześnie przekazując im dane o własnej lokalizacji. Odbywa się to poprzez wskazanie odpowiednich punktów na mapie i kompasie, które są wyświetlane na ekranie aplikacji. Informacje o położeniu są aktualizowane z każdą minutą.
  • Kompas – wbudowany w aplikację kompas wskazuje na ekranie kierunek do obranego celu. Element ten nie wymaga posiadania mapy danego terenu.
  • Raportowanie o położeniu sił przeciwnika – system umożliwia użytkownikom oznakowanie na mapie zaobserwowanych sił przeciwnika. Informacja ta natychmiast jest przekazywana własnym siłom.
  • Planowanie taktyczne – oznaczenie kluczowych obiektów (np. umocnienia, pojazdy, przeszkody terenowe, położenie zakładników, etc.) w postaci znaczników umieszczonych na mapie w celu ułatwienia poruszania się w terenie oraz wydawania rozkazów.
  • Łączenie oddziałów – system ułatwia łączenie pojedynczych osób w oddziały, a tym samym również synchronizację działań oraz dowodzenie.
  • Znakowanie – umieszczone na mapie znaczniki mogą być opatrzone opisami, zawierającymi dodatkowe informacje (charakter danego obiektu, stosowana częstotliwość radiowa, etc.).
  • Dowodzenie – uczestnikom rozgrywki można wydawać polecenia, korzystając z gotowego zestawu rozkazów (atak, obrona, zabezpieczenie, ruch). Dzięki temu rozwiązaniu można zarządzać polem walki.
  • Zapis – prowadzone działania mogą zostać zarejestrowane, a następnie przesłane do komputera. Umożliwia to dokonanie analizy przeprowadzonych działań. Opcja ta ma niebagatelne znaczenie w kontekście podnoszenia umiejętności indywidualnych oraz całego oddziału.

Ekrany aplikacji (źródło: Seethersky Labs)

 Obsługa
Aplikację należy pobrać z Marketu (zwanego także Google Play), dostępnego w urządzeniach z systemem Android. W głównym menu aplikacji należy przejść do zakładki ustawień (Settings), następnie utworzyć (Create new session) i przyłączyć się do nowej sesji (Join session), podając jednocześnie jej numer oraz hasło. Dzięki temu dany oddział uniknie śledzenia swoich ruchów przez przeciwnika.
Jeśli połączenie w ramach danej sesji przebiegnie pomyślnie, to można przejść do użytkowania aplikacji, korzystając z jej funkcjonalności. Jednocześnie wskazane jest, aby na początku wycentrować mapę wyświetlaną na ekranie. Warto dodać, że wszystkie czynności są szczegółowo opisane w instrukcji opracowanej z myślą o użytkownikach AFT.
Użytkownicy aplikacji powinni mieć na uwadze dwa czynniki, niezbędne do jej poprawnego funkcjonowania. Łączność i przesyłanie danych pomiędzy poszczególnymi użytkownikami będzie możliwe tylko na obszarze, który znajduje się w zasięgu telefonii komórkowej. Ponadto w celu dokładnego pozycjonowanie trzeba będzie zezwolić danemu urządzeniu na wykorzystanie satelitów GPS. Opcję tę uruchamia się niezależnie od aplikacji AFT, przykładowo w ustawieniach danego smartfona.

AFT umożliwia zarządzanie polem walki za pomocą smartfonów i pozostałych urządzeń mobilnych z systemem Android (źródło: www.nam.mil.pl)

AFT umożliwia zarządzanie polem walki za pomocą smartfonów i pozostałych urządzeń mobilnych z systemem Android (źródło: www.nam.mil.pl)

Zastosowanie
System AFT został opracowany głównie z myślą o Airsofcie. Potencjał tego systemu docenią organizatorzy i moderatorzy imprez airsoftowych, w szczególności rozbudowanych scenariuszy, czy zlotów. AFT może też dać przewagę nad przeciwnikiem tym fanom Airsoftu, którzy stawiają na działania zespołowe. AFT może też być wykorzystywany poza Airsoftem, znajdując zastosowanie w paintball’u, w grach fabularnych, czy też podczas jakiejkolwiek innej aktywności na świeżym powietrzu, wliczając w to także działania służb (leśnictwo, straż graniczna, itp.). Z systemu mogą też korzystać użytkownicy indywidualni, którzy mogą dzięki niemu na przykład podsumować przebytą w terenie trasę.

Podsumowanie
Airsoft Force Tracking jest nowatorskim systemem zarządzania polem walki, który może usprawnić organizację wielu imprez airsoftowych, a także ułatwić i wspomóc współdziałanie grup osób. System ten jest na tyle wszechstronny i elastyczny, iż może zostać z powodzeniem wykorzystywany również poza Airsoftem. Będąca podstawą systemu aplikacja została opracowana w sposób, umożliwiający jej dalszy rozwój, włączając w to rozszerzenie jej możliwości. Trwające obecnie testy, do udziału w których zaproszeni są wszyscy ludzie otwarci na nowe technologie oraz pomysły, pomogą nadać ostateczny kształt AFT. System ten ma szansę stać się istotnym i ożywczym wkładem w rozwój wspaniałego hobby jakim jest Airsoft. Warto dodać, iż jest to produkt polskiej szkoły programowania reprezentowanej przez Seethersky Labs, współpracującej z przedstawicielami rodzimego środowiska airsoftowego.

Więcej informacji na temat opisanej aplikacji znaleźć można na jej profilu na Google Play oraz na witrynie projektu AFT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *